IMVU:s policycenter
IMVU regelcentrum är en central resurs där IMVU:s kunder kan läsa och förstå IMVU:s regler och riktlinjer. När du registrerar ett konto hos IMVU ger du oss ditt samtycke till samtliga regler.
*Vissa ändringar kan ske i IMVU:s regler och villkor. De påverkade reglerna kommer då bli uppdaterade och IMVU kan eventuellt skicka ett meddelande för att informera användarna om detta.
Användarvillkor
Dessa användarvillkor agerar som ett kontrakt mellan dig (konsument hos IMVU) och IMVU. Detta gäller även dina inköp och användande av IMVU:s produkter - inklusive ansvarsfriskrivning av garantier, olaga användning av varumärke, handel av gods på IMVU, Musikbutikens användarvillkor och innehåll från tredje part.
Läs mer
Communityriktlinjer
Dessa riktlinjer upplyser om vad som är och inte är okej när du interagerar med andra på IMVU, delar text och foton eller använder IMVU:s produkter och tjänster. Detta inkluderar information gällande uppträdande, betygsättning av produkter i IMVU:s butik och annat innehåll skapat av användare.
Läs mer
Integritetspolicy
Denna policy beskriver vilken personlig samt icke-personlig information som sparas och hur den används. Du kommer här även finna information angående vår kommunicering med dig (e-mail), åldersgräns, annonsering från tredje part, cookies med mera.
Läs mer
Creator-villkor och Creator-policy
IMVU:s butik består till mesta del av produkter skapade och sålda av våra innehållsskapare, så kallade "Creators". Creators måste läsa och acceptera våra Skaparvillkor och skaparpolicy. Här finner du information gällande vilka villkor som gäller för våra Creators. Du kan här även läsa om betalning för sålda gods med mera.
Läs mer
Policy för Betygsättning av virtuella gods (BaVG)
Policyn för BaVG gäller allt innehåll i IMVU:s butik. Denna policy upplyser om detailjer gällande de två innehållskategorierna - General Audience (GA) och Access Pass (AP). Du finner här även riktlinjer för hur mycket hud som får synas (gäller kläder för avatarer) samt info om upphovsrättsskyddat material och musik.
Läs mer
Digital Millennium Copyrights Act (DMCA)
Här finner du detaljerad information gällande processen när du kontaktar IMVU angående olaga bruk av varumärke samt upphovsrättsskyddat material. Enbart den eller de personer med äganderätt, eller dennes bemyndigade ombud är tillåten att rapportera potentiellt överträdande material genom IMVU:s anmälningssystem.
Läs mer